Wiele osób myśli, że intercyza załatwia im sprawę dziedziczenia. Panuje powszechne przekonanie, że wówczas małżonek nie ma prawa do spadku po współmałżonku.

Ale nic bardziej mylnego ! Rozdzielność majątkowa nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie. Działa tylko za życia.

{ 0 komentarze }

Szczęśliwego Nowego Roku !

Anna Tarczynska · 31 grudnia 2014

Happy New Year – Specjalnie dla Ciebie nieśmiertelna ABBA

 

 

 

{ 0 komentarze }

Moi Drodzy,

To, że ostatnio rzadko pojawiam się na tym blogu nie oznacza, że o Was nie myślę tzn. o ciekawych rzeczach, którymi mogłabym się z Wami podzielić. Jak najbardziej myślę, tyle tylko, że w ostatnich miesiącach musiałam zadbać o moje młodsze blogi, którym chciałam poświęcić więcej czasu. A z czasem, pewnie tak jak u Was, jest u mnie krucho 🙂 .

Ale do rzeczy.

Kilka miesięcy temu wpadło mi w ręce postanowienie Sądu Najwyższego, które jak ulał pasuje do wątku, który wzbudził na tym blogu wiele emocji i dotyczył możliwości ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowania, służebności, dożywocia) na mieszkaniu spółdzielczym własnościowym. Stałam na stanowisku, że takiej możliwości nie ma, cytowałam orzeczenia sądów, wprawdzie niższych instancji niż Sąd Najwyższy, ale na tamten moment orzeczenia SN w tej sprawie nie było.  Na odmiennym stanowisku niż moje stało wielu czytelników, w tym przedstawicieli notariatu, wskazując swoje argumenty „za”. Dyskusja toczyła się tutaj  i tutaj. Wszystkim biorącym udział w dyskusji serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszego dzielenia się opiniami :).

W międzyczasie pojawiło się uzasadnienie do postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 (sygn. akt V CSK 549/11 ), które jak myślę kończy na jakiś czas polemikę. Stwierdza ono jednoznacznie, że nie jest możliwe ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (sprawa dotyczyła użytkowania) na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Mam nadzieję, że treść tego postanowienia jest już notariuszom i aplikantom notarialnym znana i nie będą ryzykować.

Sprawa, która była rozstrzygana przez Sąd Najwyższy dotyczyła odmowy wpisania przez sąd wieczystoksięgowy w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, dożywotniego i bezpłatnego użytkowania. Chodziło o umowę notarialną darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obdarowany ustanowił w tym akcie notarialnym na rzecz darczyńców dożywotnie, bezpłatne prawo użytkowania tego lokalu. Sąd wieczystoksięgowy stwierdził, że nie może dokonać wpisu w dziale III księgi wieczystej, ponieważ nie jest możliwe ustanowienie użytkowania na innym ograniczonym prawie rzeczowym jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Sąd drugiej instancji podzielił to stanowisko. Darczyńcy szukali więc pomocy w Sądzie Najwyższym. Ale i ten sąd uznał, że nie ma możliwości obciążenia użytkowaniem lokalu spółdzielczego.

{ 1 komentarz }

Na kłopoty – LexMonitor

Anna Tarczynska · 23 lipca 2014

Nie jest łatwo znaleźć odpowiedniego prawnika. Nie jest łatwo znaleźć rzetelne treści w internecie.

Dlatego powiem krótko: na kłopoty  – LexMonitor 🙂 . Zajrzyj koniecznie.

LexMonitor

 

 

{ 0 komentarze }

Jeśli śledzisz mój blog, to wiesz, że w trakcie małżeństwa rozdzielność majątkowa może powstać albo w drodze umowy miedzy małżonkami spisanej u notariusza albo na skutek orzeczenia sądowego (jeśli wystąpił o to jeden z małżonków lub wierzyciel ). Rozdzielność majątkowa może też powstać na skutek innych zdarzeń.

Ale czy małżonkowie mogą potem wrócić do wspólności majątkowej?

Mogą.  Pod warunkiem, że chcą tego oboje.  Jeśli zawarli rozdzielność majątkową u notariusza, to w taki sam sposób u notariusza rozwiązują intercyzę i „przywracają” wspólność majątkową. To „przywrócenie” działa tylko na przyszłość. Moim zdaniem nie można „anulować” poprzedniej umowy o rozdzielności, tak by okres w którym obowiązywała rozdzielność zastąpić wspólnością. Jest jednak sposób na to, aby majątek zgromadzony podczas obowiązywania rozdzielności objąć wspólnością majątkową. Wystarczy zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową na przedmioty nabyte w okresie kiedy obowiązywała rozdzielność.

Trochę trudniej jest powrócić do wspólności majątkowej jeśli rozdzielność ustanowiona została przez sąd. Ale też się da, jeśli jest na to zgoda obojga małżonków.

{ 0 komentarze }