listopad 2011

Wspólność ustawowa ≠ wspólność umowna

Anna Tarczynska · 28 listopada 2011

Gdybym zapytała Ciebie jaki ustrój majątkowy obowiązuje w Twoim małżeństwie, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiesz mi, że jest to wspólność majątkowa, wspólnota majątkowa, czy coś w tym rodzaju.

Ale taka odpowiedź to dla mnie za mało. Nadal nie będę wiedziała jak są uregulowane Twoje stosunki majątkowe.

Bo aby odpowiedzieć na moje pytanie musisz wiedzieć coś, o czym ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia. To znaczy musisz wiedzieć, że:

dwa rodzaje wspólności majątkowej:

wspólność USTAWOWA i wspólność UMOWNA

wm1

I jedno wspólność i drugie wspólność, ale są to dwa zupełnie różne ustroje majątkowe.

Pierwszy powstaje z mocy ustawy (tą ustawą jest kodeks rodzinny i opiekuńczy) z chwilą zawarcia małżeństwa.

Natomiast do powstania drugiego konieczne jest zawarcie pomiędzy małżonkami lub narzeczonymi umowy majątkowej czyli intercyzy. Ta intercyza może albo rozszerzać wspólność ustawową albo ją ograniczać.

Czyli na postawione powyżej pytanie jaki ustrój majątkowy obowiązuje w Twoim małżeństwie, muszę dostać przede wszystkim informację, czy Twoja wspólność  majątkowa jest ustawowa czy umowna. Jeśli umowna, to musisz mi powiedzieć, czy swoją wspólność ograniczyłeś czy rozszerzyłeś.  Dopiero wtedy wiem jak wygląda sytuacja u Ciebie.

Informacji tych musisz także udzielić Twojemu kontrahentowi, jeśli chcesz, aby zawarta przez Ciebie umowa o ograniczeniu lub rozszerzeniu wspólności ustawowej, wywierała wobec tego kontrahenta jakiekolwiek skutki prawne. Musi on być powiadomiony nie tylko o tym, że zawarłeś umowę majątkową małżeńską, ale także o rodzaju tej umowy.

A wiesz już z mojego wcześniejszego wpisu, że w prawie polskim mamy 4 rodzaje umów majątkowych. Wśród tych 4 rodzajów jest właśnie umowa rozszerzającą wspólność ustawową i umowa ograniczająca wspólność ustawową.

{ 4 komentarze }

Dzień Otwarty Notariatu – tylko dla wybranych

Anna Tarczynska · 26 listopada 2011

Dziś Dzień Otwarty Notariatu.  Wspominam o tym dlatego, że tematem Dnia Otwartego jest majątek rodziny i jego bezpieczeństwo. Krajowa Rada Notarialna na swojej stronie podała, że notariusze w 14 punktach w Polsce będą nieodpłatnie wyjaśniać :

 •  jak dokonać darowizny w ramach rodziny,
 •  jak prowadzić działalność gospodarczą bezpiecznie dla majątku rodziny,
 •  na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi ustrojami majątkowymi w małżeństwie,
 •  które decyzje majątkowe małżonkowie muszą podejmować wspólnie, a które nie wymagają uzgodnień.

Świetna inicjatywa! Tylko ile osób z tych wyjaśnień skorzysta? 14 punktów w Polsce, tylko w największych miastach. A gdzie pozostałe miasta i mniejsze miejscowości?

Nie przejmuj się! 🙂 Wszystkie te informacje znajdziesz na moim blogu. Nie ruszając się z domu, w każdej chwili, gdy będziesz tego potrzebować.

Ale pożytek z Dnia Otwartego jest taki, że tematem zainteresowały się media i o umowach majątkowych, szczególnie o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków było głośno, głównie w radiu.

{ 0 komentarze }

Czy wiesz po co wierzyciel stara się uzyskać klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika?

Po to, aby mieć możliwość skierowania egzekucji do majątku wspólnego – dłużnika i jego małżonka.

Bez klauzuli na małżonka, wierzyciel może prowadzić egzekucję co do zasady tylko z majątku osobistego dłużnika i z jego wynagrodzenia za pracę (lub dochodów z innej działalności zarobkowej).

Uzyskanie takiej klauzuli nie jest proste z dwóch powodów.

Po pierwsze –  konieczne jest wykazanie się pisemną zgodą małżonka dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania. Z mojego doświadczenia wynika, że w dzisiejszych czasach kryzysu gospodarczego, nawet świadomi partnerzy biznesowi nie chcą rozmawiać z kontrahentami o kwestiach ich odpowiedzialności za ewentualne długi, które mogą pojawić się w związku z zawieranym kontraktem. Po prostu w obecnych warunkach nie stać ich na tego typu tematy, które mogłyby popsuć klimat negocjacji.

W praktyce więc wierzyciele nie dysponują pisemną zgodą małżonka dłużnika. Bez takiej zgody uzyskanie klauzuli nie jest możliwe, chyba że zobowiązanie powstało przed 20.01.2005 r.

Po drugie – warunkiem uzyskania klauzuli na małzonka jest istnienia małżeństwa nie tylko w momencie powstania długu ale również w momencie nadawania klauzuli wykonalności. Co to oznacza? Że w wielu przypadkach nadanie takiej klauzuli nie będzie możliwe, pomimo posiadania pisemnej zgody małżonka dłużnika. Klauzula wykonalności nadawana jest bowiem dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego, a procesy sądowe trwają długo. Nawet kilka lat. Wiele w tym okresie może się zdarzyć. Śmierć, rozwód itp. Nie mówiąc już o tym, że dłużnik sam ma wiele czasu na podjęcie różnych działań „zabezpieczających”.    

Co mogę więc zrobić jeśli uzyskanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika nie jest możliwe?

 • Jeśli jest szansa na udowodnienie, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka (choćby wyrażoną ustnie), pozwałabym od razu oboje małżonków, tak by uzyskać wyrok na oboje małżonków. Pozwanie dłużnika i jego małżonka daje mi możliwość wykazywania różnymi dowodami (w tym np. świadkami), że zobowiązanie powstało za zgodą małżonka. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności nie mogę tego zrobić. Tu muszę przedstawić konkretny pisemny dokument od małżonka. Ponadto, jeśli dług powstał przed 20.01.2005. to wcale zgody małżonka nie muszę wykazywać.  Uzyskanie wyroku na oboje małżonków daje mi dużą pewność, że egzekucja tego wyroku zakończy się sukcesem.
 • Mogę szukać rozwiązań w prawie upadłościowym, gdzie majątek wspólny nie jest W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONY.

 • Mogę też wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem. O tym po co to robić  i co to daje, dowiesz się z wpisu  o rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela.   

Wszystkie te tematy rozwijać będę w kolejnych wpisach. Ale już dziś PISZ DO MNIE co o tym wszystkim myślisz, jak udało Ci się obronić przed wierzycielem albo z drugiej strony – jak udało Ci się przeprowadzić egzekucję z  majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Podziel się tymi doświadczeniami z innymi ZOSTAWIAJĄC KOMENTARZ .

___________________________

Jeśli chciałabyś/chciałbyś omówić, skonsultować swoją indywidualną sprawę, zapraszam Cię do Kancelarii Prawnej Family Consulting Center . Stosunki rodzinne i majątkowe są często skomplikowane. Dlatego, gdy masz jakiekolwiek kłopoty lub wątpliwości, nie zwlekaj z ich konsultacją. Pomożemy Ci zrozumieć sytuację prawną, w której się znalazłaś/znalazłeś lub w której możesz się znaleźć. Pozwoli Ci to na podejmowanie świadomych, najlepszych dla Ciebie decyzji.

 

 

{ 43 komentarze }

Małżeństwo z o.o.

Anna Tarczynska · 21 listopada 2011

Czy wiesz co jest istotą spółki z o.o.?  Brak odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. To jest główny powód popularności tych spółek. Chodzi o ograniczenie ryzyka.

Małżeństwo, w którym obowiązuje  wspólność ustawowa, pod wieloma względami przypomina spółkę, ale nie tą z o.o., tylko spółkę cywilną, w której za zobowiązania odpowiadają wszyscy wspólnicy  solidarnie.  Niezależnie od tego, który z nich zaciągnął zobowiązanie.

Oczywiście istnieją sytuacje, w których ustrój wspólności ustawowej będzie dla małżonków optymalny. Jednak w ogromnej ilości przypadków, ustrój ten nie zapewnia bezpieczeństwa majątkowego rodziny i jest źródłem wielu problemów. Dotyczy to w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą.

Pozostawanie we wspólności ustawowej powinno być wynikiem ŚWIADOMEGO WYBORU OBOJGA MAŁŻONKÓW a nie rezultatem braku wiedzy, czy też obawy przed utratą zaufania ze strony małżonka. 

Jestem zdecydowaną zwolenniczką planowania majątkowego w związku. Czy to w partnerskim czy małżeńskim. Polskie prawo daje szereg narzędzi, które umożliwiają takie planowanie i pozwalają na ograniczanie  ryzyka. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

{ 3 komentarze }

Intercyza to nie tylko rozdzielność majątkowa

Anna Tarczynska · 18 listopada 2011

Określenia „intercyza” nie znajdziesz w przepisach prawa.

Jest to termin potoczny. Pewien skrót myślowy wskazujący na to, że małżonkowie zdecydowali się na uregulowanie swoich spraw majątkowych na innych zasadach niż wspólność ustawowa.

Intercyza to po prostu umowa regulująca stosunki majątkowe między małżonkami lub przyszłymi małżonkami. Narzędzie, pozwalające na dostosowanie wzajemnych relacji majątkowych do POTRZEB  TWOJEJ RODZINY.

Czasami ktoś mówi: „nie odpowiadam za długi męża/żony, bo mam intercyzę”. Co to oznacza np. dla wierzyciela?

Niewiele.

Dlaczego?

Bo intercyzy mogą być różne. Polskie prawo dopuszcza 4 rodzaje umów majątkowych małżeńskich (intercyz):

 1. Umowa rozszerzająca wspólność ustawową
 2. Umowa ograniczająca wspólność ustawową
 3. Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową
 4. Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Dla niektórych intercyza to po prostu rozdzielność majątkowa. Założę się jednak, że osoby traktujące te dwa wyrażenia jako synonimy, nie mają świadomości co do istnienia innych rodzajów umów małżeńskich. W każdym razie ja jestem zwolenniczką szerszego znaczenia tego słowa i będę go używała na tym blogu na określenie umowy majątkowej, niezależnie od jej rodzaju.

{ 3 komentarze }