kwiecień 2012

Poręczenie małżonka sposobem na skuteczną egzekucję

Anna Tarczynska · 26 kwietnia 2012

Wczoraj Karol Sienkiewicz na swoim blogu pokazał jak bardzo z roku na rok spada skuteczność egzekucji komorniczej.

W 2010r. skuteczność ta wynosiła tylko 20,5% !!!!

Co to oznacza?

Oznacza to, że 80% wierzycieli odchodzi z kwitkiem, bo okazuje się, że dłużnik nie ma majątku.

A gdzie jest ten majątek?

Przecież wszyscy wiemy gdzie. Najczęściej u małżonka, rzadziej u dzieci.

Zawsze podkreślam, że skuteczne dochodzenie wierzytelności rozpoczyna się od dobrej, dobrze zabezpieczonej umowy.

Jak wiesz, zabezpieczenia są różne. Najlepsze są zabezpieczenia rzeczowe, w szczególności hipoteka. Dobry rezultat można też uzyskać przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Zaraz potem, w moim rankingu zabezpieczeń jest PORĘCZENIE długu przez MAŁŻONKA.

No bo po co wierzycielowi np. weksel skoro dłużnik jest golutki? Owszem, może i szybko uzyska wyrok czy nakaz zapłaty ale potem znajdzie się w tych 80% co odeszli z kwitkiem.

Poręczenie małżonka powoduje, że wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia nie tylko od dłużnika ale także od jego małżonka. Może sięgnąć do majątków osobistych (odrębnych) zarówno męża jak i żony. Wszelkie zabiegi polegające na przepisaniu majątku na małżonka nie mają wówczas dla wierzyciela znaczenia.

 Uwierz mi, że w takiej sytuacji dłużnik w pierwszej kolejności właśnie tak zabezpieczonemu wierzycielowi odda dług. Nie temu co ma weksel. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dłużnik będzie uciekał z majątkiem przepisując go na dalszą rodzinę, ale to są rzadsze przypadki.

Nie myl poręczenia z instytucją wyrażenia zgody przez małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, o której wspominałam  TUTAJ. Zgoda małżonka daje wierzycielowi możliwość skierowania roszczeń do majątku wspólnego małżonków. Taka zgoda nie ma wielkiej wartości jeśli w ucieczce przed wierzycielami małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową i przenieśli cały majątek na jednego z nich ( to jest norma). Wówczas nie ma już majątku wspólnego, do którego można by skierować egzekucję.

Prawdziwą wartością dla wierzyciela jest zgoda połączona z poręczeniem. Wtedy nie ma znaczenia czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkowa.

A co jeśli nie masz poręczenia i znalazłeś się w tych 80% co odeszli z kwitkiem?

Sprawdź co stało się z majątkiem dłużnika. W większości przypadków, nawet gdy majątek ten został przeniesiony na inne osoby, jesteś w stanie do niego sięgnąć korzystając z tzw. skargi paulińskiej. Musisz się spieszyć, bo ze skargi paulińskiej możesz skorzystać tylko w ciągu 5 lat od rozporządzenia przez dłużnika swoim majątkiem.

Co to jest skarga pauliańska i jak z niej korzystać napiszę innym razem.

{ 10 komentarze }

Wspólny testament małżonków

Anna Tarczynska · 21 kwietnia 2012

Nawet nie wyobrażasz sobie jak wiele razy widziałam wspólne testamenty małżonków.  Rozpoczynały się od słów „My, niżej podpisani …”, albo „Ja niżej podpisany oraz moja małżonka ….” .

Intencją tych testamentów było wyrażenie wspólnej woli przekazania wspólnego majątku określonej osobie.

Czasem tego typu testamenty sporządzają rodzice a czasem dzieci , które rodzicom podsuwają taki testament do podpisania.

I wszystko na marne.

Taki testament jest NIEWAŻNY.

W każdym przypadku, niezależnie od tego czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkowa, ZAWSZE testament musi być sporządzony własnoręcznie przez każdego małżonka ODDZIELNIE.

Takie jest prawo.

______________________________

Jeśli chciałabyś/chciałbyś omówić, skonsultować swoją indywidualną sprawę, zapraszam Cię do prowadzonej przeze mnie Kancelarii Prawnej Family Consulting Center . Stosunki rodzinne i majątkowe są często skomplikowane. Dlatego, gdy masz jakiekolwiek kłopoty lub wątpliwości, nie zwlekaj z ich konsultacją. Pomożemy Ci zrozumieć sytuację prawną, w której się znalazłaś/znalazłeś lub w której możesz się znaleźć. Pozwoli Ci to na podejmowanie świadomych, najlepszych dla Ciebie decyzji.

{ 0 komentarze }

Gdy Twój małżonek prowadzi działalność gospodarczą bez Twojego udziału, nigdy za jego długi  nie odpowiadasz swoim majątkiem osobistym. W najgorszym przypadku ponosisz odpowiedzialność majątkiem wspólnym. No i oczywiście Twój małżonek-przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność własnym majątkiem osobistym. Dotyczy to zarówno  długów w stosunku do fiskusa jak i do osób prywatnych czy firm. Informację o tym co wchodzi w skład majątku osobistego a co w skład majątku wspólnego znajdziesz TUTAJ.

Co innego spółka cywilna. W Polsce małżeńskich spółek cywilnych jest całe mnóstwo. Założę się, że małżonkowie decydując się na założenie takiej spółki nie analizowali kwestii odpowiedzialności finansowej. A ta odpowiedzialność jest przy spółce cywilnej TOTALNA. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za wszelkie zobowiązania solidarnie całym majątkiem. A zatem na wypadek, gdyby coś w biznesie się nie powiodło egzekucja może być skierowana do wszystkich składników majątku małżonków- zarówno do majątku wspólnego jak i do majątków osobistych. Oczywiście rozdzielność majątkowa nic tu nie pomoże.

Nie można sobie wyobrazić dalej idącej odpowiedzialności .

Jeśli małżonkowie chcą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą, to nic nie stoi na przeszkodzie by wspólnie założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jak sama nazwa wskazuje, ogranicza odpowiedzialność wspólników (oby tylko razem nie byli w zarządzie, bo członek zarządu w niektórych przypadkach ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki). Minusem sp. z o.o. w stosunku do spółki cywilnej jest podwójne opodatkowanie dochodów (najpierw na poziomie spółki a potem na poziomie wspólników), ale w takim przypadku wykorzystać można konstrukcję polegającą na powiązaniu spółki z o.o. ze spółką komandytową. Konstrukcja ta pozwala nie tylko zoptymalizować podatki ale także maksymalnie ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o konstrukcji takiej spółki, to zajrzyj TUTAJ.

Fakt, to trochę bardziej skomplikowane niż podpisanie ściągniętej zazwyczaj z internetu  umowy spółki cywilnej. I trochę bardziej kosztowne. Ale prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność.

Można stracić wszystko.

Nie ma nic złego w tym, że myślimy o ograniczeniu ryzyka w prowadzeniu działalności. To jest zgodne z prawem.  Przepisy same podsuwają rozwiązania. Warto z nich korzystać. 8)

{ 2 komentarze }