maj 2012

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Anna Tarczynska · 10 maja 2012

Ostatnio pisałam o rozdzielności majątkowej zawieranej w formie umowy małżeńskiej czyli intercyzy.

Nie jest to jednak jedyne źródło powstania rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje także  w  wyniku orzeczenia sądowego:

Jest to tzw. przymusowa rozdzielność majątkowa.

{ 7 komentarze }

Jeśli zerkasz czasami na moje wpisy, to wiesz, że rozdzielność majątkowa może powstać albo na podstawie zawartej między małżonkami umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.

Dziś kilka słów o rozdzielności majątkowej umownej – w formie pytań i odpowiedzi.

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową?

W każdej chwili. Zarówno przed ślubem jak i po ślubie.

Czy umowna rozdzielność majątkowa może być ustalona z datą wsteczną?

Nie. Umowa o rozdzielności majątkowej może być zawarta tylko na przyszłość. Rozdzielność z datą wsteczną może ustanawiać tylko sąd.

Czy rozdzielność majątkowa chroni przed długami małżonka?

To zależy. Głównie od dwóch rzeczy: istnienia intercyzy w momencie zaciągania przez małżonka zobowiązania oraz od tego czy wierzyciel wiedział o intercyzie w chwili zawierania np. umowy.  Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, to wierzyciel może działać tak, jak gdyby intercyzy nie było.  Nie jest to jednak proste w sytuacji, gdy po zawarciu intercyzy dłużnik dokonał podziału majątku wspólnego i „przepisał” cały majątek na małżonka.

Rozdzielność majątkowa daje natomiast bardzo dużą ochronę przed zobowiązaniami podatkowymi oraz  zusowskimi. Pod warunkiem jednak, że  intercyza istniała w chwili powstania zobowiązania wobec fiskusa lub zusu, a małżonek nie był współpracownikiem.

Czy rozdzielność majątkowa chroni majątek w razie upadłości ?  

Przede wszystkim MUSISZ WIEDZIEĆ, że nie ma nic gorszego niż wspólność majątkowa w przypadku gdyby doszło do ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Wówczas CAŁY majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, z której zaspokajają się wierzyciele małżonka.

Umowna rozdzielność majątkowa jest skuteczna  tylko wówczas , gdy została zawarta  co najmniej na 2 lata przed zgłoszeniem wniosku o upadłość (art. 126 prawa upadłościowego i naprawczego).

Czy rozdzielność majątkowa pozwala na dziedziczenie po małżonku?

Tak

Czy rozdzielność majątkowa chroni przed dziedziczeniem długów ?

Nie

Czy rozdzielność majątkowa to to samo co podział majątku?

Nie, to zupełnie dwie różne umowy.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Umowę o rozdzielności majątkowej musisz zawrzeć u notariusza. Kosztuje 400 zł + 23% VAT. Droższa jest natomiast umowa o podział majątku wspólnego jeśli będzie podpisywana u notariusza. Notariusz jest konieczny gdy podział dotyczy nieruchomości. Taksa notarialna zależy tu od wartości
nieruchomości. Do tego doliczyć trzeba opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej.

{ 43 komentarze }