Projekty ustaw o związkach partnerskich

Anna Tarczynska · 16 lipca 2012

Trudno nadążyć za projektami ustaw o związkach partnerskich.  Projekty Ruchu Palikota i SLD, o których pisałam tutaj zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Ustawodawczą. Komisja uznała, że „projekty są niedopuszczalne pod względem prawnym”. Stoją w sprzeczności z art. 18 Konstytucji RP, który nie pozwala na zrównanie pod względem prawnym związku partnerskiego ze związkiem małżeńskim.  Na tej podstawie  Marszałkini Sejmu Ewa Kopacz pierwotnie stwierdziła, że nie będzie się dalej nimi zajmować. Wszystko wskazywało na to, że projekty przepadły.

Ale nie. Nadano im jednak numery druków sejmowych (555 i 554) i skierowano do pierwszego czytania. Co do zgodności projektów z Konstytucją będą się więc teraz wypowiadać   posłowie w szerszym gronie.

Art. 18 Konstytucji RP brzmi tak:

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie miejsce tu na roztrząsanie tematyki zgodności prawa z Konstytucją. W każdym razie dla mnie jako prawnika jest jasne, że gwarantowana przez Konstytucję ochrona jakiejś grupy nie oznacza zakazu przyznania ochrony innej grupie.

Muszę jednak przyznać, że zakres regulacji oraz technika legislacyjna, o której pisałam, polegająca na nowelizacji 150 ustaw i dodaniu w nich  obok słów „małżonek”, „ małżeństwo”,  słów „partner”, „związek partnerski”,  powodują, że związek partnerski byłby instytucją podobną do małżeństwa.

Przysłuchiwałam się „obradom” Komisji Ustawodawczej nad tymi projektami (pełny zapis posiedzania Komisji jest tutaj). Poseł Biedroń próbował uwypuklić fundamentalne różnice wskazując na:

  1. różnice w ceremonii zawarcia związku , która w przypadku związku partnerskiego nie wymagałaby świadków
  2. brak możliwości przyjęcia nazwiska partnera
  3. brak prawa do adopcji (oponenci twierdzą, że projekty nie zabraniały adopcji więc byłaby możliwa)
  4. brak wspólności majątkowej jako ustroju podstawowego (partnerzy mogliby ją przyjąć gdyby chcieli. Jeśli nic nie postanowią, to obowiązuje ich rozdzielność majątkowa)
  5. różnice w rozwiązaniu związku (związek partnerski mógłby być rozwiązany poprzez zwykłe wypowiedzenie umowy).

Czy  to są fundamentalne różnice?  Moim zdaniem, za wyjątkiem tej ostatniej – nie bardzo.

Istotne są jednak dylematy ludzi żyjących w związkach partnerskich. W dyskusjach, również na obradach  Komisji Ustawodawczej podnoszone były trzy zasadnicze zagadnienia.

  1. Prawo do dziedziczenia przez partnera
  2. Kwestia pochówku
  3. Kwestia wspierania partnera w sytuacji kłopotów zdrowotnych, w szczególności dostęp do informacji medycznej.

Jak obecne przepisy regulują te kwestie? Czy mamy tu lukę prawną ? A może problemy leżą jeszcze gdzieś indziej?

*********

O tym jak aktualnie wygląda kwestia dziedziczenia w związkach partnerskich bezdzietnych na tle sytuacji małżeństw bezdzietnych, napisałam tutaj. A o dziedziczeniu w związkach partnerskich, w których jeden z partnerów lub oboje partnerzy mają dzieci z poprzednich związków, pisałam tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KANCELARIA PRAWNA Anna Tarczyńska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA PRAWNA Anna Tarczyńska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@tarczynska.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni Wpis:

Następny Wpis: