sierpień 2012

Pamiętasz jak mówiłam Ci o trzech masach majątkowych, które występują  zazwyczaj w standardowym małżeństwie tj. takim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej? Przypomnę Ci tylko krótko, że te trzy masy to:

  1. – majątek osobisty (odrębny) żony
  2. – majątek osobisty (odrębny) męża
  3. – majątek wspólny

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że będąc w związku małżeńskim posiadasz pieniądze wchodzące do Twojego majątku osobistego.

Kiedy może zaistnieć taka sytuacja?

Np. wówczas gdy:

  • Pieniądze miałeś jeszcze przed ślubem
  • Pieniądze otrzymałeś po ślubie w darowiźnie lub spadku
  • Sprzedałeś nieruchomość czy jakąś inną rzecz, która należała wyłącznie do Ciebie

Naturalną jest rzeczą, że pieniądze trzyma się na oprocentowanych lokatach. To nikogo nie dziwi. Ale jakież jest zdziwienie moich klientów, gdy mówię im, że odsetki  z tych lokat stanowią majątek wspólny małżonków.  W przeciwieństwie do kapitału.

Ustawodawca postanowił bowiem, że dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, wchodzą do ich majątku wspólnego.

Warto o tym pamiętać ustalając skład majątku wspólnego, który podlega podziałowi na skutek rozwodu, separacji, czy też innych zdarzeń powodujących ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ale wiedz, że nie jesteś niewolnikiem tych regulacji prawnych. Możesz bardzo łatwo i szybko ten problem uregulować po swojemu, zawierając umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. 

{ 8 komentarze }

Związki partnerskie – dziedziczenie cz.2

Anna Tarczynska · 28 sierpnia 2012

Pisałam już o tym, jak wygląda kwestia dziedziczenia w związkach partnerskich bezdzietnych.

Statystyk nie znam, ale związków partnerskich, w których każdy lub jeden z partnerów ma dziecko z innego związku, jest również całe mnóstwo. Tu kwestie majątkowe, w tym dziedziczenia, mogą mocno się komplikować. Często jest tak, że partnerzy (lub jeden z nich), posiadają już jakiś majątek osobisty np. mieszkanie. Zawarcie małżeństwa, czy formalnego związku partnerskiego, poddanego dziedziczeniu ustawowemu, może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Żeby była jasność: nie mam nic przeciwko formalnym związkom – ani małżeńskim ani partnerskim. Chciałabym tylko, by osoby wstępujące w taki związek, były świadome jego skutków prawnych.

Zobacz na te dwie historie, zrozumiesz wówczas o co mi chodzi:

Historia nr 1

PANI „A”, stan cywilny wolny, jedno dziecko, własnościowe mieszkanie.

Poznała PANIĄ „B”, stan cywilny rozwódka, dwoje dzieci, bez majątku.

Zawarły umowę związku partnerskiego.

W ich związku obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej więc PANI „A” była pewna, że mieszkanie dziedziczyło będzie jej dziecko. Nie spisała więc testamentu (ustrój rozdzielności majątkowej dla związków partnerskich przewidują zgłoszone dotychczas projekty aktów prawnych, o których pisałam tutaj).

PANI „A”, tak jak wiele innych osób nie wiedziała, że rozdzielność majątkowa w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie.

PANI „A” zachorowała i zmarła. Jej majątek przypadł w spadku, zgodnie z zasadami dziedziczenia
ustawowego,  po połowie: jej dziecku oraz PANI „B” jako formalnej partnerce.

W krótkim czasie po tym zdarzeniu zginęła w wypadku PANI „B”. Spadek po niej odziedziczyła dwójka jej dzieci, stając się w połowie współwłaścicielami mieszkania należącego kiedyś wyłącznie do PANI „A”.

Wszystko to wbrew intencjom PANI „A”.

Historia nr 2

PANI „A”, stan cywilny rozwódka, jedno dziecko, własnościowe mieszkanie.

Poznała PANIĄ „B”, stan cywilny rozwódka, dwoje dzieci, bez majątku.

Żyły w nieformalnym związku partnerskim. 

PANI „A” zachorowała i zmarła. Jej majątek przypadł w spadku, zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego  w całości jej dziecku.

Aha, i pamiętaj, że ze związkiem formalnym wiąże się także dziedziczenie długów. Rozdzielność majątkowa nic tu nie pomoże.

{ 2 komentarze }