lipiec 2014

Na kłopoty – LexMonitor

Anna Tarczynska · 23 lipca 2014

Nie jest łatwo znaleźć odpowiedniego prawnika. Nie jest łatwo znaleźć rzetelne treści w internecie.

Dlatego powiem krótko: na kłopoty  – LexMonitor 🙂 . Zajrzyj koniecznie.

LexMonitor

 

 

{ 0 komentarze }

Jeśli śledzisz mój blog, to wiesz, że w trakcie małżeństwa rozdzielność majątkowa może powstać albo w drodze umowy miedzy małżonkami spisanej u notariusza albo na skutek orzeczenia sądowego (jeśli wystąpił o to jeden z małżonków lub wierzyciel ). Rozdzielność majątkowa może też powstać na skutek innych zdarzeń.

Ale czy małżonkowie mogą potem wrócić do wspólności majątkowej?

Mogą.  Pod warunkiem, że chcą tego oboje.  Jeśli zawarli rozdzielność majątkową u notariusza, to w taki sam sposób u notariusza rozwiązują intercyzę i „przywracają” wspólność majątkową. To „przywrócenie” działa tylko na przyszłość. Moim zdaniem nie można „anulować” poprzedniej umowy o rozdzielności, tak by okres w którym obowiązywała rozdzielność zastąpić wspólnością. Jest jednak sposób na to, aby majątek zgromadzony podczas obowiązywania rozdzielności objąć wspólnością majątkową. Wystarczy zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową na przedmioty nabyte w okresie kiedy obowiązywała rozdzielność.

Trochę trudniej jest powrócić do wspólności majątkowej jeśli rozdzielność ustanowiona została przez sąd. Ale też się da, jeśli jest na to zgoda obojga małżonków.

{ 0 komentarze }