grudzień 2014

Szczęśliwego Nowego Roku !

Anna Tarczynska · 31 grudnia 2014

Happy New Year – Specjalnie dla Ciebie nieśmiertelna ABBA

 

 

 

{ 0 komentarze }

Moi Drodzy,

To, że ostatnio rzadko pojawiam się na tym blogu nie oznacza, że o Was nie myślę tzn. o ciekawych rzeczach, którymi mogłabym się z Wami podzielić. Jak najbardziej myślę, tyle tylko, że w ostatnich miesiącach musiałam zadbać o moje młodsze blogi, którym chciałam poświęcić więcej czasu. A z czasem, pewnie tak jak u Was, jest u mnie krucho 🙂 .

Ale do rzeczy.

Kilka miesięcy temu wpadło mi w ręce postanowienie Sądu Najwyższego, które jak ulał pasuje do wątku, który wzbudził na tym blogu wiele emocji i dotyczył możliwości ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowania, służebności, dożywocia) na mieszkaniu spółdzielczym własnościowym. Stałam na stanowisku, że takiej możliwości nie ma, cytowałam orzeczenia sądów, wprawdzie niższych instancji niż Sąd Najwyższy, ale na tamten moment orzeczenia SN w tej sprawie nie było.  Na odmiennym stanowisku niż moje stało wielu czytelników, w tym przedstawicieli notariatu, wskazując swoje argumenty „za”. Dyskusja toczyła się tutaj  i tutaj. Wszystkim biorącym udział w dyskusji serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszego dzielenia się opiniami :).

W międzyczasie pojawiło się uzasadnienie do postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 (sygn. akt V CSK 549/11 ), które jak myślę kończy na jakiś czas polemikę. Stwierdza ono jednoznacznie, że nie jest możliwe ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (sprawa dotyczyła użytkowania) na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Mam nadzieję, że treść tego postanowienia jest już notariuszom i aplikantom notarialnym znana i nie będą ryzykować.

Sprawa, która była rozstrzygana przez Sąd Najwyższy dotyczyła odmowy wpisania przez sąd wieczystoksięgowy w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, dożywotniego i bezpłatnego użytkowania. Chodziło o umowę notarialną darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obdarowany ustanowił w tym akcie notarialnym na rzecz darczyńców dożywotnie, bezpłatne prawo użytkowania tego lokalu. Sąd wieczystoksięgowy stwierdził, że nie może dokonać wpisu w dziale III księgi wieczystej, ponieważ nie jest możliwe ustanowienie użytkowania na innym ograniczonym prawie rzeczowym jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Sąd drugiej instancji podzielił to stanowisko. Darczyńcy szukali więc pomocy w Sądzie Najwyższym. Ale i ten sąd uznał, że nie ma możliwości obciążenia użytkowaniem lokalu spółdzielczego.

{ 1 komentarz }