Czy wiesz, że…

Anna Tarczynska · 9 listopada 2011

Rozdzielność majątkowa w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie. Ma ona znaczenie tylko i wyłącznie za życia. Po śmierci małżonka dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych niezależnie od tego, czy pomiędzy małżonkami była intercyza czy nie. Czyli w skład masy spadkowej po małżonku wchodzi wszystko to co posiadał za życia, również długi.  

→ Jeśli pozostajesz we wspólności ustawowej, dorobek (majątek wspólny) powstaje PRZEZ CAŁY CZAS trwania małżeństwa. Również wtedy, gdy nie mieszkasz już ze swoim małżonkiem. Jeśli jesteś w nowym, nieformalnym związku, to rzeczy nabyte wspólnie z nowym partnerem – będą w dalszym ciągu, w części, stanowiły majątek wspólny Twój i Twojego małżonka.

→ W praktyce zdarza się, że pomimo podpisania intercyzy komornik zajmie majątek należący do małżonka, który nie jest dłużnikiem. W takiej sytuacji małżonek ten musi podjąć natychmiastowe aktywne działania. Najczęściej konieczne jest wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko wierzycielowi. Termin na działanie jest bardzo krótki – dla wielu przypadków wynosi tylko JEDEN MIESIĄC. Potem może być za późno, co skwapliwie wykorzystują wierzyciele oraz komornicy.

→ Analizując swoją odpowiedzialność za długi małżonka musisz najpierw ustalić datę ich powstania. Z dniem 20.01.2005 przepisy w tej kwestii bardzo się zmieniły. Nowe, korzystniejsze przepisy mają zastosowanie tylko do zobowiązań powstałych od dnia 20.01.2005r.

 → Przy podziale majątku, w skład którego wchodzi mieszkanie obciążone kredytem,  musisz zwrócić szczególną uwagę na rozliczenia podatkowe. Fiskus jest tu bezlitosny.

→ W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka i zasądzenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego, obowiązek alimentacyjny  nie jest ograniczony żadnym terminem. Nie wygasa z upływem czasu.  Może  więc trwać dożywotnio (tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny).