działalność gospodarcza małżonka

Czy wiesz po co wierzyciel stara się uzyskać klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika?

Po to, aby mieć możliwość skierowania egzekucji do majątku wspólnego – dłużnika i jego małżonka.

Bez klauzuli na małżonka, wierzyciel może prowadzić egzekucję co do zasady tylko z majątku osobistego dłużnika i z jego wynagrodzenia za pracę (lub dochodów z innej działalności zarobkowej).

Uzyskanie takiej klauzuli nie jest proste z dwóch powodów.

Po pierwsze –  konieczne jest wykazanie się pisemną zgodą małżonka dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania. Z mojego doświadczenia wynika, że w dzisiejszych czasach kryzysu gospodarczego, nawet świadomi partnerzy biznesowi nie chcą rozmawiać z kontrahentami o kwestiach ich odpowiedzialności za ewentualne długi, które mogą pojawić się w związku z zawieranym kontraktem. Po prostu w obecnych warunkach nie stać ich na tego typu tematy, które mogłyby popsuć klimat negocjacji.

W praktyce więc wierzyciele nie dysponują pisemną zgodą małżonka dłużnika. Bez takiej zgody uzyskanie klauzuli nie jest możliwe, chyba że zobowiązanie powstało przed 20.01.2005 r.

Po drugie – warunkiem uzyskania klauzuli na małzonka jest istnienia małżeństwa nie tylko w momencie powstania długu ale również w momencie nadawania klauzuli wykonalności. Co to oznacza? Że w wielu przypadkach nadanie takiej klauzuli nie będzie możliwe, pomimo posiadania pisemnej zgody małżonka dłużnika. Klauzula wykonalności nadawana jest bowiem dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego, a procesy sądowe trwają długo. Nawet kilka lat. Wiele w tym okresie może się zdarzyć. Śmierć, rozwód itp. Nie mówiąc już o tym, że dłużnik sam ma wiele czasu na podjęcie różnych działań „zabezpieczających”.    

Co mogę więc zrobić jeśli uzyskanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika nie jest możliwe?

  • Jeśli jest szansa na udowodnienie, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka (choćby wyrażoną ustnie), pozwałabym od razu oboje małżonków, tak by uzyskać wyrok na oboje małżonków. Pozwanie dłużnika i jego małżonka daje mi możliwość wykazywania różnymi dowodami (w tym np. świadkami), że zobowiązanie powstało za zgodą małżonka. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności nie mogę tego zrobić. Tu muszę przedstawić konkretny pisemny dokument od małżonka. Ponadto, jeśli dług powstał przed 20.01.2005. to wcale zgody małżonka nie muszę wykazywać.  Uzyskanie wyroku na oboje małżonków daje mi dużą pewność, że egzekucja tego wyroku zakończy się sukcesem.
  • Mogę szukać rozwiązań w prawie upadłościowym, gdzie majątek wspólny nie jest W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONY.

  • Mogę też wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem. O tym po co to robić  i co to daje, dowiesz się z wpisu  o rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela.   

Wszystkie te tematy rozwijać będę w kolejnych wpisach. Ale już dziś PISZ DO MNIE co o tym wszystkim myślisz, jak udało Ci się obronić przed wierzycielem albo z drugiej strony – jak udało Ci się przeprowadzić egzekucję z  majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Podziel się tymi doświadczeniami z innymi ZOSTAWIAJĄC KOMENTARZ .

___________________________

Jeśli chciałabyś/chciałbyś omówić, skonsultować swoją indywidualną sprawę, zapraszam Cię do Kancelarii Prawnej Family Consulting Center . Stosunki rodzinne i majątkowe są często skomplikowane. Dlatego, gdy masz jakiekolwiek kłopoty lub wątpliwości, nie zwlekaj z ich konsultacją. Pomożemy Ci zrozumieć sytuację prawną, w której się znalazłaś/znalazłeś lub w której możesz się znaleźć. Pozwoli Ci to na podejmowanie świadomych, najlepszych dla Ciebie decyzji.

 

 

{ 43 komentarze }