kredyt hipoteczny a rozwód

Gość mojego bloga, Gryfin, w komentarzu pod wpisem dotyczącym kwestii kredytów hipotecznych i rozwodu, zwrócił uwagę, że problem dotyczy też związków partnerskich. Opowiedział historię swoich znajomych, którzy swoją sprawę rozwiązali polubownie i zawarli umowę o przejęciu długu przez jednego z partnerów.

Od razu nasunęło mi się pytanie, czy osoby te mogą spać już spokojnie? Czy pomyślały o podatkach przy takim rozliczeniu?

Pewnie będziesz zaskoczony, ale niestety fiskus jest tu bezlitosny. Osoba, która na skutek porozumienia z drugim kredytobiorcą zostaje zwolniona z długu, musi zapłacić podatek (o ewentualnych wyjątkach dotyczących małżonków napiszę innym razem). Na takim stanowisku stoją organy podatkowe.

Zobacz jak wyglądała sytuacja w sprawie, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wyniku zapytania złożonego przez jednego z partnerów, stwierdził, że rozliczenia takie są opodatkowane (interpretacja nr IPPB4/415-280/09-3/MP):

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Dnia 04.05.2006 r. zakupił wraz z narzeczoną mieszkanie, na które zaciągnęli wspólnie kredyt hipoteczny w wysokości 357.000 zł. Udziały zarówno w nieruchomości, jak i w kredycie wynosiły po 1/2;. Dnia 11.09.2007 r. na mocy aktu notarialnego nastąpiło zniesienie współwłasności mieszkania w ten sposób, że narzeczona Wnioskodawcy nabyła pełne prawo do ww. mieszkania. W związku ze zniesieniem współwłasności Wnioskodawca otrzymał kwotę 130.000 zł w formie jednorazowego przelewu na konto oraz narzeczona zobowiązała się do spłacenia całości zadłużenia wynikającego z zaciągniętego kredytu hipotecznego. Dnia 13.10.2007 r. został podpisany aneks do umowy kredytowej, który spowodował zwolnienie Wnioskodawcy z długu i przejęcie całości zadłużenia (357.000 zł) przez narzeczoną.”

W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że Wnioskodawca, na skutek zwolnienia z długu, otrzymał korzyść majątkową, którą należy zakwalifikować do przychodów „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i na tej podstawie opodatkować. Dodam, że przychody z tzw. „innych źródeł” opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy wykazać je w zeznaniu rocznym.

Ale to nie koniec sprawy. Niektóre organy podatkowe uważają, że przeniesienie na jednego ze współwłaścicieli udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie przez niego całego kredytu, jest odpłatnym zbyciem nieruchomości, a nie przychodem „z innych źródeł”. A w związku z tym powinno być opodatkowane tak jak zbycie nieruchomości (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej IBPBII/2/415-188/11/ŁCz).

To prawdziwy horror. Bo nawet gdy już masz świadomość, że powinieneś opodatkować transakcję, to nie wiadomo jak to zrobić, by później nie było zakwestionowane. Przecież opodatkowanie zbycia nieruchomości wygląda zupełnie inaczej niż opodatkowanie przychodu „z innych źródeł”.

Jedyne bezpieczne wyjście to uzyskanie tzw. indywidualnej interpretacji podatkowej (najlepiej przed dokonaniem jakichkolwiek rozliczeń). Formularz wniosku o uzyskanie takiej interpretacji znajdziesz tu. A potem od takiej interpretacji odwoływałabym się do Sądu Administracyjnego, bo takie interpretacje to rozbój w biały dzień.

Przecież osoba, która zostaje zwolniona z długu kredytowego nie otrzymuje de facto żadnego przychodu, żadnego ekwiwalentu majątkowego. Mało jest póki co wyroków sądowych w podobnych sprawach. Jeden – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, o którym pisało się w prasie, był niestety niekorzystny dla podatników. Mam nadzieję, że w miarę popularyzowania tematu, coraz więcej osób będzie składało odwołania i wykształtuje się  pozytywna dla podatników linia orzecznictwa a ewentualne rozbieżne wyroki sądów wojewódzkich, wyjaśni ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny (tak jak to już było w wielu innych sprawach podatkowych).

___________________________________

Jeśli chciałabyś/chciałbyś omówić, skonsultować swoją indywidualną sprawę, zapraszam Cię do prowadzonej przeze mnie Kancelarii Prawnej Family Consulting Center . Stosunki rodzinne i majątkowe są często skomplikowane. Dlatego, gdy masz jakiekolwiek kłopoty lub wątpliwości, nie zwlekaj z ich konsultacją. Pomożemy Ci zrozumieć sytuację prawną, w której się znalazłaś/znalazłeś lub w której możesz się znaleźć. Pozwoli Ci to na podejmowanie świadomych, najlepszych dla Ciebie decyzji.

 

 

{ 2 komentarze }

Dzisiaj gościem mojego bloga jest osoba, która napisała i wyraziła zgodę na publikację swojej najprawdziwszej, dramatycznej historii. Z oczywistych względów nie podaję jej imienia i nazwiska.  Historia kontynuje przedstawiony w moim ostatnim wpisie  temat podziału majątku, w skład którego wchodzi kupione na kredyt mieszkanie.

“Poznaliśmy się 13 lat temu w klubie studenckim. On-dobrze zapowiadający się student prawa, ja-z pasją oddana studiom pedagogicznym. Kontynuuj czytanie…

{ 17 komentarze }

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej rozwodzących się małżeństw, które wspólnie zawarły umowę  z bankiem.  Po bumie kredytowym, to naprawdę kluczowy element przy podziale majątku.

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników:

  • od woli obojga małżonków do polubownego załatwienia sprawy
  • od sytuacji rodzinnej małżonków, w szczególności czy posiadają dzieci, z kim dzieci zamieszkają po rozwodzie itp.
  • od wielkości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości
  • od zdolności kredytowej małżonka, któremu w wyniku podziału ma przypaść obciążone kredytem mieszkanie
  • od polityki kredytowej banku

Zanim zaczniesz zastanawiać się jak podzielić majątek, którego składnikiem jest mieszkanie obciążone kredytem, muszę podać Tobie dwie podstawowe informacje:     Kontynuuj czytanie…

{ 39 komentarze }