dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a prawo do spadku

Anna Tarczynska · 21 lipca 2013

Widzę, że niektórzy z Was zastanawiają się się, jaki wpływ ma zawarcie rozdzielności majątkowej na dziedziczenie po małżonku.

Czy podpisując rozdzielność majątkową dziedziczę ?

Tak. Bo rozdzielność majątkowa, ani żadna inna intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie.

Dziedziczysz tak, jakby intercyzy nie było.

Proste.

{ 2 komentarze }

To są jakieś jaja !!! Delikatnie mówiąc.

Dochodzą mnie słuchy, że niektóre urzędy skarbowe informują ludzi, że podatki od spadku nie będą zwracane osobom, które zapłaciły podatek w 2007 r. Twierdzą, że w tych przypadkach wygasł już 5 letni termin do zwrotu nadpłaty. To jest nieprawda !

Domyślam się, że chodzi im, o art. 80 par. 1 Ordynacji podatkowej, który mówi, że:

„Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu„.

Ta druga wyboldowana część zdania jest baaaardzo ważna, a widać, że niektóre urzędy skarbowe nie wczytały się dokładnie w przepisy.

Chodzi o to, że aby dowiedzieć się kiedy upływa nam pięć lat, musimy najpierw wiedzieć, kiedy upływa termin do zwrotu nadpłaty.

O tym mówi art. 77 par. 1 Ordynacji podatkowej:

Nadpłata podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od wydania decyzji o uchyleniu poprzedniej decyzji.

Czyli jak urząd skarbowy wznowi postępowanie i wyda decyzję uchylającą, to ma 30 dni aby zwrócić podatek. Po upływie tych 30 dni rozpoczyna się 5 letni termin przedawnienia do zwrotu nadpłaty.

Pamiętaj, że składasz wniosek o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji ustalającej twój podatek od spadku. To nie jest wniosek o zwrot nadpłaty.  Dopiero w wyniku wznowienia postępowania podatkowego i uchylenia decyzji w oparciu o którą zapłaciłeś podatek, uzyskasz zwrot podatku.

Moja rada dla Ciebie : Nie ufaj ustnym informacjom urzędników, tylko składaj wniosek o wznowienie postępowania. Urzędnik nie może odmówić przyjęcia wniosku. Wniosek musisz złożyć do 18 lipca 2013r. Złożenie takiego wniosku nic nie kosztuje. Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać.

{ 1 komentarz }

Wyrok TK z 4 czerwca 2013 a podatek od darowizny

Anna Tarczynska · 25 czerwca 2013

W związku z moim ostatnim wpisem dotyczącym wyroku TK z 4 czerwca 2013 (P 43/11), pytacie    mnie, czy wyrok ten dotyczy także podatku od darowizny. Czyli czy można wznowić postępowanie podatkowe i odzyskać podatek, jeśli przekroczyło się miesięczny termin na zgłoszenie darowizny.

Zastanawiałam się nad tym i doszłam do wniosku, że nie. Wyrok dotyczył tylko podatku od spadku i tego urzędy skarbowe będą się trzymać. Takie stanowisko przedstawiło też Ministerstwo Finansów, które pojawiło się na ich stronie internetowej.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów:

Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
  • śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),
  • wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowemu z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału, tj. do dnia 18 lipca 2013 r. (art. 240 § 1 pkt 8 i art. 241 § 2 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa). Organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 76 Ordynacji podatkowej o zaliczeniu nadpłaty, m.in. na poczet zaległości podatkowych.

Dodam, że nadpłaty są oprocentowane. Oprocentowanie jest takie samo jak przy zaległościach podatkowych. Aktualnie jest to 10,5% w stosunku rocznym. Tutaj znajdziesz pełną informację, jak to oprocentowanie zmieniało się od 2007 r.

{ 0 komentarze }

Z OGROMNĄ radością informuję, że pojawiła się możliwość odzyskania podatku od spadku zapłaconego z powodu przekroczenia miesięcznego terminu do zgłoszenia Urzędowi Skarbowemu faktu nabycia spadku.

Osoby, które musiały zapłacić w 2007 i 2008r. podatek od spadku, bo spóźniły się ze zgłoszeniem nabycia spadku  do US – mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania i ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku.

Trzeba się jednak spieszyć ! Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego można złożyć tylko do 18 lipca 2013 r.

O co chodzi?

Otóż wczoraj w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 692 ogłoszony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2013r. (sygn. P 43/11) o niezgodności z konstytucją przepisów podatkowych obowiązujących w 2007 i 2008r.  dotyczących opodatkowania spadków.

Trybunał uznał, że

art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W takiej sytuacji przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość wznowienia postępowania podatkowego i ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku.

Art. 240 par. 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej mówi, że:

W sprawach zakończonych decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (…) orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Art. 240 par.2 pkt 2:

wznowienie postępowania z tej przyczyny następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.  

Mam do Ciebie ogromną prośbę ! Podziel się powyższą informacją z kim tylko możesz i jak tylko możesz. Prześlij mailem do znajomych, zamieść na FB itp. Bo czasu jest cholernie mało a  osób pokrzywdzonych jest naprawdę  wiele. Sama znam kilkanaście przypadków, gdzie ludzie musieli zapłacić spore pieniądze, tylko dlatego, że nie wiedzieli o obowiązku zgłoszenia spadku do US w ciągu miesiąca od uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeśli potrzebujesz mojej pomocy w powyższej sprawie napisz do mnie na kancelaria@tarczynska.pl

PS. O tym, czy wyrok TK P 43/11 dotyczy darowizn, pisałam tutaj. Pisałam także, że niektóre urzędy skarbowe błędnie informują, że zwrot za  2007 r. nie należy się, gdyż roszczenie się już przedawniło. 

{ 0 komentarze }

Temat odpowiedzialności za długi małżonka poruszany był na tym blogu już wiele razy. Dużo emocji budzi kwestia egzekucji udziału małżonka we wspólnej nieruchomości. Bo że taki udział komornik może zająć – to pewne. Nawet wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu o zniesienie wspólności majątkowej małżonków po to, by dobrać się do udziału dłużnika.

Dłużnicy pocieszają się jak mogą. Generalnie twierdzą, że wierzyciel i komornik mogą im skoczyć.  Mówią do mnie : „i co z tego, że komornik zajmie mój udział w nieruchomości? Przecież i tak nikt takiego udziału nie kupi”. I myślą, że mogą żyć sobie spokojnie.

Tak twierdzić może jedynie osoba nie znająca się na prawie spadkowym. Patrząca  przez pryzmat tu i teraz.

Ok. Może takiego udziału nikt nie kupi, ale czy zdajesz sobie sprawę, co dzieje się, gdy taki dłużnik umrze?

Przy  dużych długach cała rodzina będzie musiała odrzucić spadek. Również żona dłużnika, która mieszka na tykającej bombie – czyli w  mieszkaniu z zajętym przez komornika udziałem, który był własnością zmarłego męża. A gdy już wszyscy spadek odrzucą, to zajęty przez komornika udział przypadnie gminie (gmina dziedziczy zawsze z dobrodziejstwem inwentarza).

I suma summarum pozostający przy życiu małżonek będzie we współwłasności z gminą.

Co się potem dzieje?

Potem gmina wystąpi do sądu o zniesienie tej współwłasności. I albo małżonek spłaci gminę albo mieszkanie pójdzie na licytację.

{ 5 komentarze }