wspólność ustawowa

Co zrobić by odzyskać dług ?

Anna Tarczynska · 12 października 2012

Jak to jest, że Twój dłużnik mieszka w domu z basenem a komornik rozkłada ręce i twierdzi, że nic nie może zrobić?

Najczęściej są dwie możliwości:

 1. Albo dłużnik przepisał ten dom na małżonka lub dziecko i nie jest już jego właścicielem lub współwłaścicielem.

 2. Albo pozostaje z małżonkiem w ustroju wspólności majątkowej, a Ty jako wierzyciel nie posiadasz pisemnej zgody małżonka Twojego dłużnika na zaciągnięcie zobowiązania. Bez takiej zgody nie możesz prowadzić egzekucji z majątku wspólnego (chyba, że zobowiązanie powstało przed 20.01.2005).

Co możesz zrobić?

 • Jeśli dłużnik przepisał majątek na inną osobę, możesz wnieść do sądu tzw. skargę pauliańską. W wyniku tej skargi sąd może „unieważnić” transakcję przepisania domu, jeśli ta transakcja spowodowała, że Twój dłużnik stał się niewypłacalny. Skargę pauliańską można wnieść do sądu tylko w ciągu 5 lat od daty wyzbycia się przez dłużnika określonej rzeczy.

 • Możesz szukać rozwiązań w prawie upadłościowym, gdzie majątek wspólny małżonków nie jest w żaden sposób chroniony. Dodatkowo, wszelkie nieodpłatne rozporządzenia majątkiem dokonane w przeciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, są nieskuteczne wobec masy upadłości.

 • Możesz wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem. Jeśli chcesz wiedzieć po co to robić i co to daje, przeczytaj wpis o rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela.

 • Jeśli jeszcze nie pozwałeś swojego dłużnika, a jest szansa na udowodnienie, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie za zgodą swojego małżonka (choćby wyrażoną ustnie), można spróbować pozwać zarówno męża jak i żonę, tak by uzyskać wyrok na oboje małżonków.  A jeśli dług powstał przed 20.01.2005. to wcale  zgody małżonka nie trzeba wykazywać. Uzyskanie wyroku na oboje małżonków daje dużą pewność, że egzekucja tego wyroku zakończy się sukcesem.

  __________________________

  Jeśli chciałabyś/chciałbyś omówić, skonsultować swoją indywidualną sprawę, zapraszam Cię do prowadzonej przeze mnie Kancelarii Prawnej Family Consulting Center . Stosunki rodzinne i majątkowe są często skomplikowane. Dlatego, gdy masz jakiekolwiek kłopoty lub wątpliwości, nie zwlekaj z ich konsultacją. Pomożemy Ci zrozumieć sytuację prawną, w której się znalazłaś/znalazłeś lub w której możesz się znaleźć. Pozwoli Ci to na podejmowanie świadomych, najlepszych dla Ciebie decyzji.

   

   

{ 4 komentarze }

Zakup nieruchomości przez jednego z małżonków

Anna Tarczynska · 9 października 2012

Zobacz taką sytuację:

Dziś zawierasz umowę przedwstępną z deweloperem na zakup nieruchomości. Dziś podpisujesz też umowę kredytową na sfinansowanie zakupu.

Jutro bierzesz ślub. Nie podpisujesz żadnej intercyzy.

Pojutrze idziesz do notariusza i kupujesz nieruchomość. Tylko Ty jesteś wpisany w akcie notarialnym. Bank wypłaca kredyt.

Czy nieruchomość należy do Twojego majątku osobistego?

Nie.

Kupiłeś ją w trakcie trwania małżeństwa a pieniądze nie pochodziły z Twojego majątku osobistego.

Przedmioty majątkowe kupione w trakcie trwania wspólności majątkowej przez oboje lub jednego z małżonków, wchodzą do majątku wspólnego. Dotyczy to także nieruchomości i sytuacji gdy tylko jeden z małżonków został wpisany do księgi wieczystej.

A czy w takim razie Twój małżonek, skoro stał się właścicielem nieruchomości, odpowiedzialny jest za kredyt, który zaciągnąłeś przed ślubem?

Nie. Ty zaciągnąłeś, Ty odpowiadasz.

Takie prawo. Takie życie.

Problem możesz łatwo rozwiązać zawierając umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. 

{ 17 komentarze }

Jak sprawdzić czy mąż wziął kredyt ?

Anna Tarczynska · 5 października 2012

Jak sprawdzić czy mąż wziął kredyt ?

Gdzie sprawdzić czy żona wzięła kredyt ?

Widzę, że wiele osób szuka odpowiedzi na te pytania.

Odpowiedź jest taka:

Nigdzie, oficjalnie nie możesz tego sprawdzić. Jeśli nie znajdziesz w skrzynce czy szufladzie korespondencji z banku skierowanej do męża/żony, to w zasadzie nie masz jak się dowiedzieć.

Dziwisz się pewnie, jak to możliwe skoro macie wspólność  majątkową?  

Wspólność wspólnością, a wolność  do zaciągania zobowiązań i do tajemnicy – wolnością.

A ile możesz zaciągnąć kredytu bez zgody małżonka?

Tyle ile chcesz. Ile Ci dadzą.

A o tym, kto odpowiada w takiej sytuacji za spłatę pisałam tutaj.

{ 6 komentarze }

Rozdzielność majątkowa na żądanie wierzyciela

Anna Tarczynska · 4 października 2012

Jeśli jesteś wierzycielem i masz problem ze ściągnięciem długu, to ten wpis powinien Ciebie zainteresować.

Ostatnio, na fali upadłości wielu firm, kryzysu gospodarczego, zatorów płatniczych itp. pojawiło się sporo publikacji o tym, że odpowiedzialność firm za długi jest w obecnym stanie prawnym iluzoryczna.

Trochę tak jest. Bo uzyskujesz nakaz zapłaty lub wyrok przeciwko dłużnikowi a komornik rozkłada ręce. Pomimo, że Twój dłużnik ma się świetnie. Mieszka w domu z basenem, jeździ dobrym samochodem.

A dlaczego komornik rozkłada ręce?

Bo Twój dłużnik-właściciel firmy ma wspólność majątkową ze swoją małżonką. A od 20.01.2005 majątek wspólny małżonków podlega szczególnej ochronie przed egzekucją. Aby ten majątek mógł być osiągalny dla wierzyciela, musiałby posiadać pisemną zgodę małżonki dłużnika na zaciągnięcie przez męża zobowiązania. A to w biznesie jest zazwyczaj nierealne.

Co może zrobić wierzyciel jeśli tej pisemnej zgody nie ma?

Jedną z metod jest wystąpienie do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Pozwala na to obowiązujący od 2008 r. art. 52 § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Brzmi on tak:

„Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać  także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków”.  

Doprowadzenie do rozdzielności majątkowej otwiera wierzycielowi drogę do majątku osobistego dłużnika, który powstanie w wyniku orzeczenia rozdzielności majątkowej. A majątek osobisty może ulec zajęciu i egzekucji.

Nie jest to szybka i łatwa droga do odzyskania pieniędzy. Ale przy większych kwotach na pewno warta rozważenia.

Co jeszcze może zrobić wierzyciel?  

Może szukać rozwiązań w prawie upadłościowym, gdzie majątek wspólny nie jest W ŻADEN SPOSÓB CHRONIONY.

Jeżeli masz jeszcze jakieś inne pomysły, to napisz poniżej w komentarzu 8) .

{ 4 komentarze }

Pamiętasz jak mówiłam Ci o trzech masach majątkowych, które występują  zazwyczaj w standardowym małżeństwie tj. takim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej? Przypomnę Ci tylko krótko, że te trzy masy to:

 1. – majątek osobisty (odrębny) żony
 2. – majątek osobisty (odrębny) męża
 3. – majątek wspólny

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że będąc w związku małżeńskim posiadasz pieniądze wchodzące do Twojego majątku osobistego.

Kiedy może zaistnieć taka sytuacja?

Np. wówczas gdy:

 • Pieniądze miałeś jeszcze przed ślubem
 • Pieniądze otrzymałeś po ślubie w darowiźnie lub spadku
 • Sprzedałeś nieruchomość czy jakąś inną rzecz, która należała wyłącznie do Ciebie

Naturalną jest rzeczą, że pieniądze trzyma się na oprocentowanych lokatach. To nikogo nie dziwi. Ale jakież jest zdziwienie moich klientów, gdy mówię im, że odsetki  z tych lokat stanowią majątek wspólny małżonków.  W przeciwieństwie do kapitału.

Ustawodawca postanowił bowiem, że dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, wchodzą do ich majątku wspólnego.

Warto o tym pamiętać ustalając skład majątku wspólnego, który podlega podziałowi na skutek rozwodu, separacji, czy też innych zdarzeń powodujących ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ale wiedz, że nie jesteś niewolnikiem tych regulacji prawnych. Możesz bardzo łatwo i szybko ten problem uregulować po swojemu, zawierając umowę o ograniczeniu wspólności ustawowej. 

{ 8 komentarze }